ENSCHEDESE
KARNAVALSRAAD

Enschede, juni 2020
*** Persbericht opzet seizoen 2021 EKR ***
In het kader van de Corona crisis heeft het bestuur van de overkoepelende organisatie, de Enschedese Karnavals Raad (EKR), het nieuwe seizoen besproken en gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om het seizoen op een verantwoorde wijze te kunnen organiseren en vieren.
Wat we al een tijd vreesden is helaas de waarheid geworden.
Het bestuur van de EKR is unaniem tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is om een volwaardig seizoen te organiseren zoals iedereen dit van ons gewend is. Grote groepen mensen bij elkaar brengen met de restricties van anderhalve meter afstand tot elkaar houden, is op dit moment en waarschijnlijk ook voor langere tijd, onverantwoord. Daarnaast zijn er grote onzekerheden over nog te treffen maatregelen.
Het volgende besluit hebben wij dan ook met pijn in ons hart moeten nemen:
De traditionele start van het carnavalsseizoen op de 11e van de 11e met de opkomst van de Stadsprins en de opkomsten van de hoogheden van aangesloten verenigingen evenals de optocht gaan dit jaar niet door.
Het is aan de verenigingen zelf om eventuele andere evenementen in aangepaste vorm plaats te laten vinden.
Zoals eerder aangegeven hebben wij bovenstaande besluiten met pijn
in ons hart genomen. Echter ook om ethische redenen is het helaas
niet mogelijk om in een tijd waar alles afgelast wordt het Carnaval
gewoon door te laten gaan.
Het bestuur van de EKR hoopt dat u begrip hebt voor dit besluit en zal
het zeer waarderen dat de verenigingen de steun van de leden en
sponsoren blijven behouden. Net als vele anderen kunnen ook zei de
financiële steun hard gebruiken.
Voor eventuele vragen omtrent dit persbericht kunt u zich wenden tot
de voorzitter van de EKR
Paul ten Thij
mobiel: 06 106 540 24
email : p.ten.thij@gmail.com


INFO
Postadres
Enschedese Karnavalsraad
bandoenstraat 40
7535 CB Enschede

Tel: 0633444149
E-Mail: info@ekr-enschede.nl
0633444149